نام زیرپورتال : بوشهر
اطلاعیه ها

1390/8/8 يكشنبه

مستندسازي اموال

روز سه شنبه مورخ 3/8/1390 جلسه اي در ارتباط با ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت در رابطه با آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي استان با حضورجناب آقاي بيات....

 

روز سه شنبه مورخ 3/8/1390 جلسه اي در ارتباط با ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت در رابطه با آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي استان با حضور آقاي بيات رياست محترم سازمان و آقاي چعبي معاون محترم هزينه و آقاي اميدوار ذيحساب سازمان و آقاي بساق زاده رئيس اداره اموال خزانه معين و نماينده كميسيون ماده 2 آقاي علوي زاده و خانم ذاكري كارشناس مسئول حقوقي سازمان و آقاي احسان جوكار حسابرس اموال رأس ساعت 8 صبح در محل كار رياست سازمان با تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد آغاز شد.

در ابتدا جناب آقاي بيات ضمن خوش آمدگويي اظهار داشتند با وجود تأكيدات مكرر بر ارسال كامل مشخصات اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي و همچنين ضرورت مستندسازي به منظور تكميل بانك اطلاعاتي جامع اموال غير منقول متأسفانه تا اين تاريخ استان وضعيت مطلوبي نداشته و خواستار پيگيري مجدانه واحد اموال جهت راه اندازي بانك اطلاعاتي جامع اموال غير منقول دولت خواستار شدند. سپس افزودند در ارسال تكميل اطلاعات و مستندسازي اموال بازرسان واحد مربوطه نيز در اين خصوص به دستگاههاي اجرايي مراجعه نمايند و در صورت وجود اشكال در گرفتن اسناد مالكيت كوشش شود كه موضوع بصورت كتبي از دستگاه اجرايي اخذ گردد تا با توجه به پيگيري هاي مكرر معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور و استاندار محترم بوشهر و مدير كل اموال دولتي وزارت متبوع تنگناهاي موجود دستگاههاي اجرايي در خصوص اسناد مالكيت به اطلاع ايشان برسد و در اين مورد چاره انديشي شود آن گاه رياست سازمان به نامه اخير معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور اشاره نموده و اظهار داشتند اين نامه كه در آن از ارائه خدمات موضوع كميسيون ماده 2 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي به آن دسته از ادارات و سازمانهاي دولتي كه اسناد مالكيت اموال غير منقول در اختيار جهت

 

نگهداري به خزانه تحويل نداده اند خودداري گردد حاكي از اهميت موضوع مي باشد لذا سازمان و دبيرخانه نيز بايد در اين خصوص بصورت جدي پيگيري و اقدام نمايد و در صورت داشتن معارض و ... و مشكلات تأمين اعتبار املاك سريعاً نسبت به تأمين اعتبار جهت رفع مناقشات اقدام تا ان شاء ا... موضوع مرتفع گردد آنگاه به رئيس اموال اداره يادآوري و توصيه گرديد كه سريعاً نسبت به تهيه جدولي از دستگاههاي اجرايي كه نشانگر كليه مشخصات اموال غير منقول و همچنين مشكلات در اجراي مستندسازي باشد تهيه گردد و خواستار تعيين تكليف قطعه زمين سازمان واقع در عاليشهر شدند و فرمودند در اين خصوص پيگيري لازم انجام و نتيجه را نيز به اينجانب گزارش نمايند سپس آقاي بساق زاده در پاسخ به توضيحات رياست محترم سازمان اعلام نموده كه اموال غير منقول براي دستگاههاي اجرايي داراي اهميت نبوده و افرادي را مأمور پيگيري مورد مي نمايند كه هيچگونه اطلاعاتي به موضوع نداشته سپس خانم ذاكري كارشناس مسئول حقوقي سازمان  اظهار داشتند كليه فرمت ها به دستگاههاي اجرايي تحويل گرديده و تا كنون در حال پيگيري مي باشد و در خصوص اينكه چرا اين استان از لحاظ مستندسازي از برنامه عقب افتاده است يكي اينكه سامانه اموال غير منقول بصورت كامل نبوده و توضيحاتي نيز در مورد اسناد يك برگي دادند. انگاه آقاي بيات اظهار داشتند از اين تاريخ هيچگونه قصوري در رابطه به مستندسازي پذيرفته نمي شود و
مي بايستي در اين خصوص بجد پيگيري انجام گرفته و نتيجه را نيز به اينجانب گزارش گردد .

در پايان آقاي چعبي معاون محترم هزينه به جمع بندي و ارائه گزارش مطالب و تأكيد بر اجراي هر چه
صحيح تر و سريعتر موضوع نمودند. جلسه رأس ساعت 10 با صلوات حاضرين پايان پذيرفت./م

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^